Laatu- ja ympäristöpolitiikka

  • Espoo Catering Oy tarjoaa laadukkaita ja kestävästi tuotettuja ateriapalveluja asiakassopimuksen mukaisesti asiakkaiden hyvinvointia tukien. Kilon Keittiö noudattaa yrityksen laatu- ja ympäristöpolitiikkaa tuotannossa. Valtion Ravitsemusneuvottelukunnan suositukset ovat perustana eri ikäryhmille tarjottavan ruoan suunnittelussa.
  • Kehitämme toimintaa yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Arvioimme, seuraamme ja parannamme jatkuvasti toimintaamme asiakkaiden tarpeiden perusteella.
  • Asetamme laatu- ja ympäristötavoitteita ja mittaamme, seuraamme ja analysoimme niiden tuloksia säännöllisesti.
  • Tunnistamme ja huomioimme toimintamme ympäristövaikutukset. Määritämme toimintamme ympäristönäkökohdat, - päämäärät, -tavoitteet ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Seuraamme säännöllisesti ympäristötavoitteiden toteutumista. Olemme mukana Yhteiskuntasitoumus 2050 –ohjelmassa kestävän kehityksen sitoumuksella. 
  • Noudatamme voimassaolevaa lainsäädäntöä, määräyksiä ja sitovia velvoitteita. Laadun peruspilarina on tuoteturvallisuus. Korkean tuoteturvallisuustason ylläpitämiseksi koulutamme henkilöstöä ja toteutamme jatkuvaa seurantaa.
  • Ympäristötyömme on johdettu Espoon kaupungin kestävän kehityksen strategiasta ja tuemme ympäristötyöllä Espoon kestävää elämäntapaa
  • Työntekijämme ovat ammattitaitoisia ja toimivat yrityksen toimintaperiaatteiden mukaisesti
  • Seuraamme henkilökuntamme työhyvinvointia ja työturvallisuutta säännöllisesti
  • Espoo Catering Oy:n johto sitoutuu ympäristönsuojeluun ja parantamaan jatkuvasti toimintaa huomioiden asiakkaidemme, ympäristön, lakien ja asetusten, työntekijöiden ja omistajiemme tarpeet.