Esbo Catering har förbundit sig att i sin verksamhet stödja användning av grönsaker enligt rekommendationerna

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
19-01-2018 kl. 13.13

Esbo Catering medverkar i det nationella samhällsåtagandet för hållbar utveckling Sitoumus 2050 med tre näringsåtaganden. Målet med näringsåtagandet är att alla i Finland år 2020 ska ha enkel tillgång till mat som är i linje med näringsrekommendationerna.

Esbo Caterings näringsåtaganden

1. Esbo Catering bjuder skolbarnen på en vegetarisk dag varje vecka

Vi har börjat servera skolbarnen mer vegetarisk mat. Tidigare stod vegetariska rätter på menyn fyra gånger under en fem veckors period, idag har vi en vegetarisk dag varje vecka. I stället för ett alternativ, som tidigare, erbjuder vi nu två olika vegetariska rätter som eleverna fritt kan välja mellan.

2. Esbo Catering stödjer dagvårdens målstidsfostran med smakportionspaket

Vi erbjuder olika slags produktpaket för genomförandet av Sapere-metoden för målstidsfostran. Paketen som dagvårdsenheterna kan beställa innehåller bland annat hela frukter, grönsaker och rotsaker. Med smakportionspaketen stödjer man dagvårdens målstidsfostran genom att låta barnen bekanta sig med olika slags matvaror.

3. På skolornas matsedlar introduceras nya vegetariska recept som eleverna har planerat

Vi ordnar varje år tävlingen Papuposset som handlar om vegetarisk mat till de elever i årskurs nio som läser huslig ekonomi. Eleverna får planera en måltidshelhet som även kan serveras på skollunchen. Måltider som skapas i tävlingen serveras på de vegetariska dagarna i skolorna. Tävlingen utgör en del av Esbo stads berättelse om hållbar utveckling och den genomförs i samarbete mellan staden och Esbo Catering.

Näringsåtagande

Sitoumus 2050