Espoo Catering får ISO 14001-certifikatet

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
21-05-2021 kl. 19.37

Espoo Catering har fått certifikatet ISO 14001. Bureau Veritas reviderade vår verksamhet.

Ansvarsfullheten är en del av vår verksamhet, och vi erbjuder våra kunder högklassiga och hållbart producerade måltidstjänster. ISO 14001-certifikatet är ett erkännande för miljöansvarsfull verksamhet och engagemang i miljövård, hållbar utveckling och kontinuerlig förbättring. 

Espoo Catering har redan i ett år utfört ett starkt och imponerande miljöarbete. Miljöledningssystemet ISO 14001 har gett ett nytt och effektivt verktyg för utveckling och utmanar att ta hänsyn till miljöpåverkan i alla skeden av processerna. 

Som en del av miljöledningssystemet ISO 14001 har vi definierat miljökonsekvenserna från vår verksamhet och utvärderat de viktigaste miljöaspekterna. Vi satte upp miljömål och åtgärder för att uppnå målen. Vi kopplade in mätare i processerna och byggde upp ett regelbundet uppföljande för att kunna vara säkra att verksamheten hela tiden förbättras. 

Vi har samlat åtgärder i ansvarsrapporten 2020, vad som vi har gjort och uppnått på olika delområden för ansvarsfullhet. Bekanta dig gärna med rapporten!

Espoo Catering: Vastuullisuus 2020 -raportti (på finska, pdf, 4880 Kt)