Ledningsgrupp

Esbo Catering Ab:s ledningsgrupp består av fem medlemmar:
verkställande direktören Kristina Inkiläinen, operativ direktör Hellen Junninen, personal- och arbetarskyddschef Jaana Uusi-Kilponen, utvecklingschef Regina Ekroos och ekonomichef Minna Hanhinen. Personalen representeras av chefen för måltidstjänsterna Jatta Leach.

E-post: fornamn.efternamn@espoocatering.fi