Ledningsgrupp

Esbo Catering Ab:s ledningsgrupp består av sex medlemmar:
verkställande direktören Kristina Inkiläinen, operativ direktör Hellen Junninen, personal- och arbetarskyddschef Jaana Uusi-Kilponen, utvecklingschef Regina Ekroos, ekonomichef Minna Hanhinen och informatör Maarit Ohraluoma. Personalen representeras av chefen för måltidstjänsterna Jatta Leach.

E-post: fornamn.efternamn@espoocatering.fi