Produktsäkerhet

Alltid smakligt utan att tumma på säkerheten

Matens renhet och säkerhet är en naturlig del av högklassig mattjänstverksamhet.  Vi arbetar fortlöpande för att säkra matsäkerheten inom alla delområden i vår verksamhet.

Vårt egenkontrollprogram omfattar alla funktioner från personalens hygienkompetens till produktionslokalernas renhållning. Vi följer upp och utvärderar regelbundet genomförandet av vårt egenkontrollprogram vid alla våra verksamhetsställen.

Vid ingången till alla våra restauranger finns en av kommunens livsmedelsövervakare publicerad Oivarapport där kunderna kan läsa om produktionslokalens hygiennivå och produkternas säkerhet.