ISO 9001-kvalitetscertifiering till Esbo Catering

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
19-02-2020 kl. 13.07

Esbo Catering Ab har fått kvalitetscertifikatet enligt standarden ISO 9001 för verksamheten i Kilon Keittiö och stödfunktionerna inom produktionen av måltidstjänster. Certifikatet trädde i kraft den 3 januari 2020. Certifikatet beviljades av Bureau Veritas Certification Holding SAS-UK Branch. ISO 9001-kvalitetscertifieringen är känd och erkänd i hela världen och den är en bekräftelse på ett långsiktigt engagemang i professionell och systematisk affärsverksamhet. Certifikatet är ett erkännande som bevisar att vår verksamhet uppfyller kraven enligt den internationella kvalitetsstandarden.

För att få certifikatet har vi analyserat, förbättrat och utvecklat alla våra verksamhetsnivåer: kundrelationer, ledarskap, verksamhetsmiljö, kvalitetsledning, prestanda samt verksamhets- och produktionsprocesserna med tillhörande stödfunktioner. I och med certifikatet har vi förbundit oss att kontinuerligt förbättra vår verksamhet.  

Allt detta är synligt som bättre kundservice, jämn kvalitet i verksamheten samt kontinuerlig förbättring och utveckling i samarbete med er.