Papuposset-evenemanget ut i skolorna

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
14-02-2019 kl. 12.51

Det vegetariska matevenemanget Papuposset hålls i högstadieskolor och samskolor i Esbo under våren. Evenemangen ingår i samprojektet för hållbar utveckling som genomförs med Esbo stad.  

Målet är att öka barns och ungas medvetenhet om matens ekologiska inverkan på planetens välfärd. Med evenemanget ökas kunskaperna om vegetariska måltider och viljan att varje dag välja vegetarisk mat på tallriken. Evenemangen ordnas i samarbete med skolorna.