Tjänster

God mat varje dag

Vi är ett mångsidigt måltidsserviceföretag som dagligen tillreder upp till 80 000 goda portioner till olika kundgrupper. 

Hos oss arbetar över 400 experter på god mat och kundservice. Esbo stads skolelever och daghemsbarn samt klienterna vid vårdhem och inom seniortjänsterna avnjuter resultaten av deras arbete. Vi producerar måltidstjänster för stadens personal och erbjuder cateringtjänster till möten, fester och olika evenemang.

Vid planeringen av måltiderna och matsedlarna beaktar vi kundernas önskemål och olika kundgruppers näringsmässiga behov. I matlagningen använder vi högklassiga och företrädesvis inhemska råvaror.

Utöver kvaliteten på maten och servicen är det viktigt för oss att vår verksamhet är ansvarsfull. Vi är ISO 9001 kvalitetscertifierat företag. Vi medverkar i programmet Stegvis Mot Eko och i verksamheten för rättvis handel. I vår verksamhet tänker vi på vårt miljöansvar och beaktar energibesparande verksamhetssätt.

Vårt bolag är en del av Esbokoncernen som består av Esbo stad och de dotterbolag, samkommuner och intressebolag som lyder under den.