Måltider i daghem

Smaklig mat som stöd för barnens välbefinnande

MATSEDLAR

Måltiderna i daghemmet kompletterar måltiderna hemma och täcker en betydande del av barnets dagliga näringsbehov. Målsättningen med måltiderna är att stödja barnets uppväxt och utveckling. En mångsidig och smaklig måltid upprätthåller barnets aktivitet under dagen och hjälper barnet att få hälsosamma matvanor.

Espoo Caterings daghemsmåltider följer näringsrekommendationerna och är fullvärdiga måltidshelheter. Vid tillredningen av dem använder vi högklassiga, rena och säkra råvaror och beaktar barns smakvanor. Som frukost serverar vi ekologisk gröt.

För barn i heldagsvård serverar vi frukost, lunch och mellanmål, för barn i halvdagsvård lunch och för barn som får kvälls- och nattvård middag och kvällsmål.

Specialdieter kan erbjudas av hälsomässiga eller etiska orsaker. För vegetarianer serverar vi dagligen måltider som utöver produkter från växtriket innehåller ägg och mjölkprodukter.

Anmälan om specialdiet (pdf, 1096 Kt)

Kompletteringsdel till blanketten anmälan om specialkost till måltidsgäster med nöt-/mandelallergi

Vi utnyttjar utvecklingsönskemål som vi får som kundrespons i planeringen av matsedlarna. Du kan ge respons direkt till kökspersonalen, via webbplatsen eller genom att fylla i en responsblankett som finns vid verksamhetsställena.